Budeme se poctivě věnovat protidrogové a školské problematice

Již druhé volební období jsem členkou protidrogové a školské komise. V protidrogové komisi mimo jiné schvalujeme finanční granty, které se týkají prevence proti návykovým látkám, boje proti kriminalitě a šikaně. Schválili jsme program FIXPOINT, který je zaměřen na ochranu veřejného zdraví tím, že se snaží eliminovat výskyt injekčních stříkaček v ulicích a parcích Prahy (instalace speciálních bezpečnostních kontejnerů ve vytipovaných lokalitách sloužící k odhozu a posléze k bezpečné likvidaci infekčního injekčního náčiní) a program NO BIOHAZARD (terénní program zaměřený na drogově nejvytíženější lokality – Palmovku, ul. Heydukovu a Sokolovskou, FN Bulovku a zastávku Krejcárek).

Trestná činnost drogově závislých osob spočívá zejména v krádežích. Občané by si měli navzájem hlídat zavírání vchodů u domů, kam jinak chodí přespávat nejen bezdomovci, ale i drogově závislí. A měli by si hlídat své osobní věci. S drogovou politikou úzce souvisí problematika velkého výskytu heren a kasin. ČSSD chce v následujícím volebním období odstranit veškeré herny a kasina na celém území naší městské části.

Školská komise provádí mimo jiné konkurzy na ředitele ZŠ a MŠ, provádí opatření k přijímání dětí do prvních tříd ZŠ a do MŠ apod. V komisi se snažíme o to, aby bylo přijato do MŠ co nejvíce dětí. Na území Prahy 8 je aktuálně zvyšována kapacita prvních tříd, díky čemuž se podařilo přijmout všechny děti s trvalým bydlištěm v Praze 8, ale také děti ze spádových oblastí. V současné době je v Praze 8 v 15 ZŠ celkem 44 prvních tříd, v novém školním roce jich bude o 4 až 5 více. Zároveň jsou zřizovány tzv. přípravné třídy určené pro děti, které zdravotních či jakýchkoli jiných důvodů nemohou nastoupit přímo do 1 třídy. Přípravné třídy mají malý počet dětí a učí se zde hravou formou.

Současným problémem je péče o učitele na školách. Za ČSSD mohu garantovat, že podpoříme učitele z Prahy 8 v oblasti celoživotního a profesního vzdělávání a posílíme jejich společenskou roli. Podpoříme zvýšení kapacity učitelských ubytovacích zařízení. Chceme také rozšířit stávající spolupráci městské části s rodiči a dětmi v rámci školských institucí, jako jsou rady škol a žákovské parlamenty. Budeme důsledně řešit všechny druhy šikany.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892